Ståldagen

Stockholm 2020 och 2021

Stålindustrins gemensamma visionsdag. Moderator , digital konferens

Länk till inspelning

WHO GLASS CONFERENCE

Världskonferens om övervakning av antibiotikaresistens, Stockholm 2021

Arrangerad av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av WHO.  Över 400 deltagare från 80 länder.

Moderator i plenum, digital konferens.

East Sweden Innovation Day

Linköping 2020

”Innovation för en ny tid” Moderator. Digital och virtuell konferens.

Länk till inspelning

Hur vet vi det? Forskare diskuterar.

Göteborg 2020- 2021

Populärvetenskaplig samtalsserie  i arrangemang av Göteborgs Universitet och Folkuniversitetet. Samtalsledare.

Länk till programmet Matematiken som styr våra liv

Transportforum

Linköping 2019, 2020

Största konferensen i sitt slag i Norden. Moderator i plenum. Digital konferens 2021.

Mötesplats Social Hållbarhet

Göteborg 2016, Uppsala 2018, Stockholm 2021.

Moderator och sångerska i plenum. Digital konferens 2021.

ESTAD The 5th European Steel Technology and Application Days

Europas största stålkonferens, Stockholm 2021

Moderator,  hybridkonferens.

Besöksnäring på agendan

Stockholm 2020 och 2021

Nationell dialog om samhällets roll i besöksnäringens utveckling. Moderator, digital konferens.

Aerospace Almedalen

Flyg- och rymdbranschens dag

Moderator 2015, 2016, 2018 och 2019. Bokad 2021.

NSC 30 years och invigning av Sveriges största superdator

Nationellt Superdatorcentrum, Linköpings Universitet, 2019

Moderator för program med föredrag. Språk: Engelska. Röst ur publiken: - Är hon forskare?

GD-Forum

Generaldirektörsforum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, Stockholm 2021 Moderator, digital konferens på ledningsnivå.

Business Arena

Nordens största mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Moderator för ett antal plenum- och seminariespår sedan 2013 i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Stockholm 2021, hybridkonferens.

Hjälpmedelsriksdagen

Göteborg 2021. Nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.  Moderator, digital konferens. Bokad 2022

Kvalitetsmässan

Europas största konferens och fackmässa för offentlig sektor.Äger rum vartannat år.

Moderator för öppen scen och ett antal seminarier om chefs- och ledarskap, innovation inom vården, digitalisering, upphandling m.m. 2007,2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. Bokad 2022

Svenska Stadsnätsföreningen

Tvådagars årskonferens, Göteborg 2019

Moderator i plenum och seminariespår. Utvärdering via Talarforum(max 5): Förväntan 5, trovärdighet 5,engagemang 5 , gensvar publik 4.

Aerospace & Defense PLM Action Group

Atlanta, USA 2017, Paris, Frankrike, 2018(årsmöte) och Washington DC, USA, 2018.

Facilitator för en executivegrupp på 20 personer med representanter för världens största flygplanstillverkare (Airbus, Rolls Royce, Safron, Boeing, Dassault, Mitsubishi m fl).

Omstart Sverige

Stockholm 2020

Webseminarium för Bonnierkoncernen på Fastighetsnytts/Byggindustrins scen.

”Nya tider, nya jobb”

Seminarieserie om EU-relaterade frågor, t ex integration, jömställdhet, handel, försvarsindustrin, Kina, digitalisering, EU-valet.

Moderator 2013-2019 för ett antal paneler med bl a Martin Lundstedt, Volvo, Margot Wallström, utrikesminister, Jan Eliasson, f d vice generalsekreterare för FN och utrikesminister, Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär.

WHO - World Health Organization

Paris High-level conference 2016. Promoting Intersectoral and Interagency action for health and well-being in the European Region. 28 länder representerade på ministernivå.

Conference Moderator, personligen inbjuden av Regional Director Europe Dr Szuszanna Jakob.

Region City

Seminarier och event om utvecklingen av området runt Göteborgs Centralstation, för Jernhusens räkning.

Moderator/konferencier. Har medverkat även som sångerska och medlem av projektgrupp , 2012-2018.

Har du frågor eller vill du boka Karin?

Få mer information och boka Karin genom att ta kontakt via mail eller telefon nedan

MailTelefon