Moderatorsjobbet är bland det roligaste man kan ha säger vår mest bokade moderator Karin Klingenstierna. Spännande möten med intressanta och inspirerande människor, möjlighet att fördjupa sig i aktuella ämnen, vara med en intensiv stund på scen och medverka till att ta eventet i mål – det är inga dåliga ingredienser i en arbetsvecka.

Det är också ett kvalificerat uppdrag. Moderatorn är avgörande för ett events framgång. I takt med att mötesindustrin växer så det knakar, ökar moderatorns roll i omfattning och betydelse. Det kommer att behövas många skickliga personer som har det som krävs för att leda på scen.

Åsa Lindell och Karin Klingenstierna är erfarna moderatorer. De har skrivit boken de själva velat läsa för vägledning och inspiration, Yrke: Moderator. En bok om konsten att leda på scen. Bland annat frågade de 15 uppdragsgivare – företag och organisationer – vad de tyckte var viktigast för en moderator. Deras svar utvecklar Karin Klingenstierna nedan.

5 tips för framgångsrikt moderatorskap:

– Läs på! Du kanske bara konkret använder en tiondel av det du tillägnat dig, men det ger dig möjlighet till insatta kommentarer, relevanta följdfrågor och framför allt en trygghet i uppdraget. Samla artiklar, rapporter, länkar, videoklipp – och du kan fråga talarna vad de tycker du ska titta extra på. Det här var det viktigaste för våra respondenter.

– Hålla tiden är en fråga om respekt. För publiken, som har egna tider att passa, för andra talare, vars tid den stjäl som drar över, och för eventpersonal, vars servicenivå är beroende av att schemat följs. Var tydlig gentemot talarna om hur mycket tid de har, se till att de kan se en klocka,  och var inte rädd för att avbryta vänligt men bestämt om du behöver. (Sen finns det tillfällen när du inte ska avbryta, men det är en annan historia…)

– Ödmjukhet. Moderatorns uppgift är att få de medverkande att glänsa. Det är de som står i centrum. Moderatorn skapar förutsättningar för det genom att ta lagom plats och visa  genuint intresse,  ställa bra frågor och lyssna aktivt.

– Ge energi. Ibland behövs en extra skjuts för att hålla ångan uppe och behålla intresset. Ett sätt är att lägga in interaktivitet i programmet. Det kan vara genom en bikupa, några ja/nejfrågor till alla i rummet, individuell reflektion eller publikfrågor. Glöm inte bensträckare!

– Pondus. Genom att ha koll på ovanstående punkter är du en god bit på väg mot den pondus som ingår i att leda på scen – den som får alla inblandade att känna att de och programmet är i dina goda händer. Mental träning kan också tillföra. Den gör dig avspänd och totalt närvarande i stunden, samtidigt som du behärskar helheten och kan driva programmet framåt som du önskar.

Övning ger färdighet. Kom ihåg att moderatorskap är ett ständigt lärande. Du bygger dig trygg och stark genom väl förberedda och utförda uppdrag. Du är ditt redskap, så ta hand om dig själv, med uppmärksamhet och kärlek.

Karin Klingenstierna är moderator, sångerska och författare till boken Yrke: Moderator. En bok om konsten att leda på scen tillsammans med moderatorskollegan Åsa Lindell. Tillsammans arrangerar de även kurser för moderatorer som vill utvecklas i sitt ledarskap på scenen. Den 22 maj gick utbildningen Moderatorslyftet i Stockholm.