-Mest bokade moderator hos kvinnligatalare.se 2017 med flest återkommande uppdragsgivare -

Uppdrag i urval våren/sommaren 2018:


E-legitimationsdagen, Stockholm,  moderator(sjätte året i rad)

Valupptakt LRF, Sundbyholms Slott,  moderator

Näringslivsdagen Linköping ,  moderator

Business Arena , Umeå , moderator

Nya tider, nya jobb: EU-förlamning eller förnyelse? Moderator. I panelen bl a Martin Lundstedt , Volvo och Göran Persson, fd statsminister.Seminarieserie sen 2014.

Internationellt möte för världens största flygplanstillverkare,  Aerospace&Defense, PLM-chefsnätverk,  Paris,  mötesledare och facilitator. Andra mötet.

Mångfald i musiken, panelsamtal om konstmusik under festivalen Ljud/Oljud, Kgl Musikhögskolan , Stockholm. Samtalsledare

Göteborg 400+, framtidsseminarium , Fastighetssverige,  moderator

Region Citydagen, Jernhusen, moderator ( för sjätte året i rad)

Aerospace Almedalen , flyg- och rymdindustrin, moderator för tredje gången