-Mest bokade moderator hos kvinnligatalare.se 2017 med flest återkommande uppdragsgivare -

Uppdrag i urval våren 2018


E-legitimationsdagen, Stockholm 1 feb, moderator(för sjätte gången)

Valupptakt LRF, Sundbyholms Slott, 13-14 feb, moderator

Näringslivsdagen Linköping ,  15 feb, moderator

Business Arena , Umeå 21 feb, moderator

Nya tider, nya jobb: EU-förlamning eller förnyelse?  26 feb, moderator. I panelen bl a Martin Lundstedt , Volvo och Göran Persson, fd statsminister.

Internationellt möte för världens största flygplanstillverkare,  Aerospace&Defense, PLM-chefsnätverk,  Paris,  13-15 mars, mötesledare och facilitator. Andra mötet.

Mångfald i musiken, panelsamtal under festivalen Ljud/Oljud, Kgl Musikhögskolan , Stockholm, 10 april. Samtalsledare.